Ekologia

• System oceny jakości budynku – certyfikat BREEAM
• Wysoka efektywność energetyczna budynków
• Ciepło sieciowe zapewniajace efektywność ekonomiczną i ekologiczną
• Materiały budowlane o niskiej emisyjności (zawartości LZO)
• Systemowa ślusarka aluminiowa o wysokiej izolacyjności termicznej (U<0,9 W/m2 K)
• System zarządzania budynkiem (BMS)
• Doskonały dostęp do światła słonecznego
• Bioróżnorodność zagospodarowania terenu
• Parking rowerowy
• Szatnie z prysznicami dla rowerzystów
• Stacja naprawy rowerów


  • Grupa BUMA